Vladislav Spirčák

      Zvuk organu mi učaroval už v 6 rokoch, keď som na svätej omši počul toľkú nádheru.

   Bolo to – teraz už môžem skonštatovať definitívne – zamilovanie sa na prvé počutie. Okamžite som vedel, že organ je cesta pre môj život a vôbec som nerátal s inou alternatívou. Cesta k štúdiu nebola ľahká, keďže v našich podmienkach to bolo a aj je skôr amatérske ako profesionálne…

   V roku 2014 som úspešne absolvoval hru na organe na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Môj absolventský organový recitál som si mohol odohrať na vtedy novopostavenom organe nemeckého organára Woehla v Katerdrále sv. Martina v Bratislave. Popri smerovaní organistu som bol chtiac-nechtiac postavený k výzvam organára, nakoľko pred koncertom alebo omšou organ nebol v dobrom technickom stave a akútne bolo potrebné vyriešiť nedostatky. Takto sa začala moja cesta organára a ja som svoj umelecký jemnocit mohol spojiť s technickým myslením a prirodzeným vnemom. Praxou, štúdiom, premýšľaním a otvorením sa na zahraničné podnety sa stále snažím spolu s mojimi kolegami učiť, rozvíjať a zlepšovať. Práca našej firmy je práca kráľovská, je to práca s, v a na kráľovskom nástroji. Práca, ktorá zahŕňa mnoho profesií a zručností, je tiež prácou s ľudmi v rôznych podmienkach a okolnostiach.

   Mám vášeň pre túto prácu a organ milujem. Verím a prajem si, aby naša firma bola tou najlepšou voľbou pre váš organ.