Komplexná rekonštrukcia

Cieľom každej generálnej opravy je, aby organ po technickej stránke dokonale fungoval, ladil a slúžil ďalším generáciám. Našou myšlienkou je ísť ďalej, rešpektujúc umeleckú hodnotu nástroja, zvukový a umelecký charakter doby, v ktorej bol postavený. Spolu s tradičným riešením a použitím moderných a vysokokvalitných materiálov sa snažíme vytvárať funkčný, dlhotrvácny a spoľahlivý systém.

      Veľký dôraz kladieme aj na tichý chod vzduchových čerpadiel, pri organoch s pneumatickou traktúrou sa snažíme o čo najrýchlejší chod traktúry. Pri rekonštrukciách organov generálne vymieňame všetky membrány, kožené tesnenia a pod., bez ohľadu na ich ešte prípadnú čiastočnú funkčnosť.

      Ladenie prispôsobujeme celkovému zvukovému charakteru nástroja, v prípade výmeny alebo dobudovania registrov sa snažíme vkusne a štýlovo vychádzať z koncepcie organu a celkovej dispozičnej kompozície.

      Spolu s architektom konzultujeme dizajnovú stránku organovej skrine a hracieho stola v harmónií umeleckého štýlu chrámu.

Komplexná rekonštrukcia
kostolných organov zahŕňa: