Servis

Okrem rozsiahlych rekonštrukcií sa samozrejme venujeme aj rôznym poruchám, ktoré znemožňujú plnohodnotné znenie vášho nástroja a snažíme sa o čo najrýchlejšie vyriešenie technických problémov.

Ochotne vám poskytneme nasledujúce úkony:

  • výmena vzduchového čerpadla (kúpa, demontáž starého a inštalácia nového vzduchového čerpadla)
  • oprava alebo podľa potreby výmena regulácie
  • oprava alebo podľa potreby výmena koženej manžety
  • korekcia netesnosti mechu
  • výroba a inštalácia nových mechov
  • výroba a inštalácia nového vzduchového systému
  • výmena poškodených membrán
  • ladenie
  • všetko podľa potreby objednávateľa