Intonácia a ladenie

Keďže sa venujeme rekonštrukciám organov, pri intonácií a ladení píšťal sme značne limitovaní ich charakterom, ktorý musíme rešpektovať a zachovávať. V prípade predošlých zásahov sa snažíme, podľa možnosti, vrátiť danej píšťale silu a farbu, pričom vychádzame z jej osadenia v registri.