NAŠE SLUŽBY

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA
komplexné umelecko-technické riešenie nástroja
SERVIS
riešenie akútneho stavu
VÝROBA A VÝMENA KOMPONENTOV
podľa potreby a na mieru
INTONÁCIA A LADENIE
so zachovaním celkového charakteru nástroja
Proces Práce

Rekonštrukcia organu zahŕňa množstvo odborných úkonov, od celkovej demontáže nástroja, cez opravu, výmenu komponentov, ošetrenie drevených častí, čistenie, opravu píšťalového fondu, intonáciu a ladenie. Prípadne aj maľovanie či zlatenie organovej skrine.

Diagnostika

Po prejavenom záujme o naše služby navštívime váš kostol, kde vykonáme diagnostiku organu.

Ponuka

Následne vám ponúkneme naše služby, oboznámime vás s časovým harmonogramom a cenou prác.

Objednávka

V prípade záujmu nám pošlete záväznú objednávku.

 

Realizácia

Realizácie prác v dohodnutom termíne.

Proces Práce

Rekonštrukcia organu zahŕňa množstvo odborných úkonov, od celkovej demontáže nástroja, cez opravu, výmenu komponentov, ošetrenie drevených častí, čistenie, opravu píšťalového fondu, intonáciu a ladenie. Prípadne aj maľovanie či zlatenie organovej skrine.

Diagnostika

Po prejavenom záujme o naše služby navštívime váš kostol, kde vykonáme diagnostiku organu.

Ponuka

Následne vám ponúkneme naše služby, oboznámime vás s časovým harmonogramom a cenou prác.

Objednávka

V prípade záujmu nám pošlete záväznú objednávku.

 

Realizácia

Realizácie prác v dohodnutom termíne.

Naša práca
Pozývame vás do galérie, kde si môžete pozrieť výsledky našich prác.